(1)
Клим, М. Самовиховання особистості дитини у психолого-педагогічній спадщині Г. А. Лінднера. SCE 2014.