No 2-3 (2013)

Table of Contents

Особливості методології порівняльних педагогічних досліджень PDF (Українська)
Світлана Цюра
Вплив філософських та лінгвістичних концепцій на становлення багатомовної освіти школярів у країнах Європи PDF (Українська)
Оксана Першукова
Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії PDF (Українська)
Тетяна Боднарчук
Досвід полікультурного виховання учнів у школах США: рекомендації для вітчизняних освітян PDF (Українська)
Світлана Лук'янчук
Особливості професійної освіти маргінальних груп населення як засобу соціального захисту в Мексиці PDF (Українська)
Олена Жижко
Етапи розвитку курикулуму початкової освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Англія, Уельс) PDF (Українська)
Ірина Борисенко
Керування у педагогіці Й. Гербарта PDF (Українська)
Ірина Гоштанар
Упровадження здоров’язбережувального виховання в польських школах PDF (Українська)
Інна Мордвінова
Проектування навчальних програм у контексті функціонування Польської рамки кваліфікацій PDF (Українська)
Інна Нестеренко
Альтернативні форми навчання в Україні (зарубіжний досвід) PDF (Українська)
Лариса Рубан
Аналіз стандартів професійного розвитку вчителів американських загальноосвітніх шкіл PDF (Українська)
Наталія Мукан, Катерина Істоміна
Вплив американських професійних асоціацій на якість педагогічної освіти PDF (Українська)
Світлана Тезікова
Підготовка майбутніх учителів: досвід педагогічної освіти США PDF (Українська)
Марина Нагач
Значення педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії PDF (Українська)
Кирил Котун
Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південного Кавказу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) PDF (Українська)
Ірина Федорчук
Підготовка майбутніх учителів у сфері ІКТ у країнах Європейського Союзу PDF (Українська)
Олена Білоус
Порівняльний аналіз узагальненого досвіду професійної підготовки вчителів у ВНЗ Німеччини та України PDF (Українська)
Сергій Бобраков
Тенденції докторської підготовки в Європейському освітньому просторі PDF (Українська)
Ірина Регейло
Стратегії управління якістю шкільної освіти у країнах ЄС та США PDF (Українська)
Наталія Лавриченко
Механізми забезпечення якості загальної середньої освіти в Німеччині PDF (Українська)
Надія Шеверун
Стратегії реформування загальної середньої освіти НДР і ФРН у другій половині ХХ століття PDF (Українська)
Аліна Джурило
Стандарти як складова механізму забезпечення якості освіти у Франції PDF (Українська)
Георгій Єгоров
Напрями реформування управління освітою Великої Британії у другій половині ХХ століття PDF (Українська)
Ольга Шаповалова
Творчі методи навчального проектування у професійній підготовці архітекторів: світовий досвід PDF (Українська)
Олена Кайдановська
Форми та методи неформальної професійної підготовки виробничого персоналу на підприємствах Японії. PDF (Українська)
Наталія Пазюра
Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великобританії та США PDF (Українська)
Юлія Гребеник
Оцінювання якості вищої медичної освіти у контексті навчання іноземних студентів в Україні PDF (Українська)
Василь Гуменюк
Портрет людини в людському суспільстві: роздуми про надію в культурі (англійською мовою) PDF (Українська)
Станіслав Хробак
Про інтенсифікацію співробітництва українських компаративістів PDF (Українська)
 
Автори PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)