Author Details

Семенов, Олександр, Ukraine

  • No 1 (2016) - ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ
    ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ У ЗАКЛАДАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
    Abstract  PDF (Українська)