Author Details

Kornacka-Skwara, Elїbieta

  • No 1 (2009) - ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ
    ROLA ЊRODOWISKA RODZINNEGO I SZKOLNEGO W JAKOЊCI KSZTAЈCENIA MЈODZIEЇY W ЊWIETLE KONCEPCJI SYSTEMOWEJ
    Abstract  PDF (Українська)