DOI: https://doi.org/10.31499/2306-5532.1.2013.18836

Педагогічні перспективи духовності (англійською мовою)

Лідія Маршалек

Abstract


У статті запропоновано розуміння людської духовності з антропологічної і педагогічної точок зору на розвиток і виховання, а також представлено дискурс цілісної освіти в сучасних педагогічних концепціях. Духовність представлено як антропологічний термін, який вживається на позначення однієї з особливих рис особистості – трансцендентності.

В статье предлагается понимание человеческой духовности с антропологической и педагогической точек зрения на развитие и воспитание, а также преподносится дискурс целостного образования в современных педагогических концепциях. Духовность представлена как антропологический термин, которым обозначено одно из особенных качеств человеческой натуры – трансцендентность личности.

The presented article is a suggestion of understanding of human spirituality in anthropologic and pedagogical perspectives of development and upbringing, as well as an effort to revive a discourse on integral education in modern pedagogical concepts. Spirituality is presented as an an anthropological term indicating one of specific qualities of human nature – an experience of transcendence of a person.References


Ablewicz K. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej / K. Ablewicz. – Cracow : Wyd. UJ, 2003. – P. 43–45.

Aduszkiewicz A. A jeśli nie religia… / A. Aduszkiewicz // A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, translated by E. Aduszkiewicz. – Warsaw : Czarna Owca Publishing House. – 2011.

Bartnik C. S. Szkice do systemu personalizmu / C. S. Bartnik. – Lublin : KUL Publishing House, 2006.

Białek E. D. Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań / E. D. Białek. – Cracow : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.

Białek E. Duchowość w psychosyntezie / E. Białek // Fenomen duchowości, A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany (ed.). – Poznań : Wyd. Naukowe UAM, 2006.

Chmielewski М. Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe / M. Chmielewski. – Lublin : Wyd. Muzyczne «Polihymnia», 2004.

Chrobak S. Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej / S. Chrobak. – Warsaw : UKSW Publishing House, 2009.

Gadacz T. Wychowanie jako spotkanie osób / T. Gadacz // Znak. – 1991. – № 9(436). – P. 67–68.

Guardini R. Bóg daleki, Bóg bliski / R. Guardini, translated by J. Koźbiał. – Poznań : W Drodze Publishing House, 1991.

Kłoczowski J. A. Czym jest duchowość? – kontekst religijny i kulturowy / J. A. Kłoczowski // Fenomen duchowości, A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany (ed.). – Poznań : Wyd. Naukowe UAM, 2006.

Krąpiec M. A. Człowiek w kulturze / M. A. Krąpiec. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KU, 1999.

Krąpiec M. A. Człowiek bytem osobowym / M. A. Krąpiec // Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, F. Adamski (ed.). – Cracow : Wyd. UJ, 1999.

Kwieciński Z. Przedmowa / Z. Kwieciński // Pedagogika. Podręcznik akademicki.

Mariański J. Nowa duchowość – alternatywa czy dopełnienie religijności? / J. Mariański // Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (ed.), Zakład Wydawniczy Nomos, 2010.

Maritain J. Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, translated by A. Ziemnicki / J. Maritain // Człowiek – Wychowanie – Kultura. Wybór tekstów, F. Adamski (ed.). – Cracow : WAM Publishing House, 1993.

Milerski B. Pedagogika kultury / B. Milerski // Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4, B. Śliwerski (ed.). – Gdańsk : GWP, 2010.

Nowak M. Pedagogika personalistyczna / M. Nowak // Pedagogika. Podręcznik akademicki, vol. 1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (ed.). – Warsaw : PWN, 2003.

Nowak M. Teorie i koncepcje wychowania / M. Nowak. – Warsaw : Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Olbrycht K. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / K. Olbrycht. – Katowice : Wyd. UŚ.

Petitclerc J.-M., Educare oggi per domain / J.-M. Petitclerc.

– Torino : Editrice Elle Di Ci, 1989.

Popielski K. Egzystencja: wzrastanie bio-psycho-duchowe / K. Popielski // Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu, M. Kalinowski (ed.). – Lublin : Wyd. Naukowe KUL, 2005. – P. 80–81.

Śliwerski B. Program wychowawczy szkoły / B. Śliwerski. – Warsaw : WSiP, 2001.

Śliwerski B. Wprowadzenie do pedagogiki / B. Śliwerski // Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. – vol. 1, B. Śliwerski (ed.). – Gdańsk : GWP, 2006.

Śliwerski B. Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy / B. Śliwerski // Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, vol. 1, M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (ed.). – Gdańsk : GWP, 2008.

Wojtyła K. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne / K. Wojtyła. – Lublin : TN KUL, 1994.

Wulff D. M. Psychologia religii klasyczna i współczesna, translated by P. Jabłoński, M. Sacha-Piekło, P. Socha. – D. M. Wulff Warsaw : WSiP, 1999.
Copyright (c) 2018 Лідія Маршалек

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.