POLISH HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION: INCOMING STUDENT ACADEMIC MOBILITY

Authors

  • Alla Krasulia
  • Yevhen Plotnikov
  • Liudmyla Zagoruiko

DOI:

https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2021.250167

Keywords:

internationalization, Polish higher education, world context, internationalization assessment, international students, multilingualism, personal and professional development of the young generation.

Abstract

Poland's membership in the EU, geopolitical location of the country and the development of the knowledge economy are the main contributing factors increasing the level of internationalization of Polish higher education. Due to the pandemic, HEIs had to change the ways to promote themselves in the international arena. Considering the literature review and studies of Polish researchers, the authors studied the dynamics of internationalization and approaches to assessing higher education systems' internationalization.

References

Antonowicz, D. (2020). Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego i Nauki w Polsce (1989–2019).In book: Transformacja akademickiego szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019(pp.219-232). Publisher: Politechnika Warszawska.Commission of the European Communities.(2009). GREEN PAPER. Promoting the learning mobility of young people. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0329:FIN:EN:PDF.ErkolA. (2017).Measuring Internationalization of Higher Education Institutions: Selecting Appriopriate Criteria[w:] B.Siwińska i G.Mazurek (red.), Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty.Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, ss. 96–112.Euridyce.(2020). Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym. Retrieved from: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-higher-education-50_pl.Halangescu, C. (2015) Internationalization of Higher Education in Emerging Europe. A Diachronic Perspective, "CES Working Papers”, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, vol. 7(1), p.80-97. Retrieved from: https://ideas.repec.org/a/jes/wpaper/y2015v7i1p80-97.html.HEInnovate.(2021). Home page.Retrieved from: https://heinnovate.eu/en.HEInnovate.(2021). About.Retrieved from: https://heinnovate.eu/en/about.Knight,J. (2006). Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of theGeneral Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education.A Report Prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO.COL/UNESCO, France.KnightJ. (2007) Internationalization: Concepts, Complexities and Challenges.In: Forest J.J.F., Altbach P.G. (eds) International Handbook of Higher Education. Springer International Handbooks of Education, vol 18. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_11.KnightJ. (2008), Higher Education in Turmoil. The Changing World of Internationalization, Sense Publisher, Rotterdam.Knight,J. (2009). Internationalization: Unintended Consequences?.International Higher Education, (54). https://doi.org/10.6017/ihe.2009.54.8412.Knight,J, McNamara,J. (2017). Transnational education: a classification framework anddata collection guidelines for international programme and provider mobility (IPPM),Rtrieved from: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/tne_classification_framework-final.pdf.Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.(2005).O Nas.Retrieved from:https://www.krasp.org.pl/pl/O_krasp/O_NAS.KRASP.(2020). Internacjonalizacja w czasach pandemii.Wpływ COVID-19 na studentówzagranicznych w Polsce i rekrutację na studia w roku akad. 2020/21. Warszawa. Retrieved from: https://www.krasp.org.pl/resources/upload/Inne_dokumenty_KRASP/Raport%20Internacjonalizacja%20w%20czasach%20pandemii%20czesc%20II_2021.pdf.Kwiek,M. (2010).Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie.Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Poznań.KwiekM. (2015).Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkachrosnącej konkurencji,Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.Leja,K. & Wysocka,K. (2018). Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce. „E-mentor”.Nr 1(73), s. 4–9, http://dx.doi.org/10.15219/em73.1333.Ministerstwo edukacji i nauki.(2012).Informacje o programie „Mobilność Plus”.Retrieved from: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-mobilnosc-plus.Ministerstwo edukacji i nauki.(2017).„Mistrzowie dydaktyki” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa.NAWA.(2021).Programy dla naukowcow.Retrieved from: https://nawa.gov.pl/naukowcy.OECD. (2005).Guidelines for Quality Provision in Cross-border Education. Paris. Retrieved from: https://www.oecd.org/education/innovation-education/35779480.pdf.

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

Krasulia, A., Plotnikov, Y., & Zagoruiko, L. (2021). POLISH HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION: INCOMING STUDENT ACADEMIC MOBILITY . Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2021.250167

Issue

Section

EDUCATION