Порівняльно-педагогічні студії

Рік заснування: 2009

Галузь  та  проблематика: У журналі представлені наукові статті, що висвітлюють педагогічну теорію та практику у світовому контексті; характеризуються освітні системи та інституції зарубіжжя; описуються освітні реформи та інновації у порівняльно-педагогічному контексті.  Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

ISSN 2306-5532

ISSN (online version) 2312-1904

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788 P, від 18.05.2009 р.

 Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: англійська

Засновники: Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Оксана Заболотна - доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ: Наталя Лавриченко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру Малої академії наук України, почесний редактор-засновник.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Олена Локшина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач Лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (Україна);

Оксана Заболотна – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна);

Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна);

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: CiteFactor (Academic Scientific Journals)Directory of Research Journals IndexingUniversal Impact Factor.

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 5-20-92

E-mail: hvat203@gmail.com

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...