Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великі Британії та Півніяній Ірландії

Authors

  • Оксана Першукова

DOI:

https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18703

Abstract

В статті розглянуто структурні та функціональні відмінності в системі моніторингу якості освіти чотирьох регіонально-адміністративних частин Великої Британії: Англії, Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії. Окремої уваги надано законодавчій основі цього процесу, а також зроблено висновки щодо загальних для Великої Британії рис забезпечення якості середньої освіти.

В статье рассмотрены структурные и функциональные отличия в системе мониторинга качества образования четырех регионально-административных районов Великобритании: Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Отдельное внимание уделено законодательной основе этого процесса, а также сделаны выводи относительно общих для Великобритании черт обеспечения качества среднего образования.

The article deals with the structural and functional differences in the system of secondary education quality monitoring in four regional – administrative districts of Great Britain: England, Wales, Northern Ireland and Scotland. Special attention is paid to common for Great Britain secondary education features of quality assurance.


References

Ляшенко О. Стратегія якості як основа освітньої політики країн світу / Ляшенко Олександр // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : К.І.С, 2004. – С. 9–14.

Особливець Ю. О. Динаміка розвитку освітньої політики Великобританії в останній чверті ХХ – на початку ХХІ століття (перехід від ідей стандартизації до ідей персоналізації) / Ю. О. Особливець // Педагогічні науки: теорія, історія інноваційні технології. – 2009. – № 2. – С. 91–99.

Локшина О. Еволюція реформ шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. Локшина // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 18–21.

Поташник М. М. Управление качеством образования / под ред. М. М. Поташника. – Педагогическое общество России, 2000. – 448 с.

International Organization for Standardization [Electronic resource]. – URL : http://www.iso.org/ iso/home.html.

Office for Standards in Education – Ofsted [Electronic

resource]. – URL : www.ofsted.gov.uk/ publications/110001.

Timms, Peter and Merrell, Christine (2007) Standards and Quality in English Primary Schools Over Time: the National evidence (Primary Review Research Survey 4/1), Cambridge: University of Cambridge Faculty of Education. – Published October 2007 by The Primary Review © Copyright 2007 The University of Cambridge. – 2007. – 30 p.

Estyn (Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales) [Electronic resource]. – URL : www.estyn.gov.uk.

Guidance for the inspection of local authority education services for children. Service Reporting Code of Practice for lLcal Authorities. Published CIPFA [Electronic resource] / THE CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY, 2010. – 485 p. – URL : http://www.tisonline. net/localauthorityaccounting/content/SeRCOP_2010_11.pdf.

Swan, Julia and Waddell, Alex Standard and Quality in Falkirk Council Schools Session 2009/10 / Authors Julia Swan (Director of education), Dr. Alex Waddell (Convener of educational Committee) Falkirk Council Education Services, June 2011. – 26 p.

How do schools in Scotland measure their own progress? AERS, Applied Educational Research Scheme. – edited : University of Stirling, University of Strathclyde (education), University of Edinburgh. – Moray house, School of Education, St John’s Land, Holyrood Road, Edinburgh. – June 2008. – 4 p.

A Guide to Evaluating Services for Children and Young People using quality indicators [Electronic resource]. – URL : www.educationscotland.gov.uk/.../Evaluating.

How Well Do We Protect Scotland’s Children? [Electronic resource]. – URL : http://www.hmie. gov.uk/documents/publication/hwpsc.pdf.

Social Care and Social Work Improvement Scotland [Electronic resource]. – URL : http//www/ scswis/com.

How to Cite

Першукова, О. (2013). Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великі Британії та Півніяній Ірландії. Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18703

Issue

Section

PEDAGOGICHNA TEORIYA I PRAKTYKA