No 2 (2012)

Table of Contents

Айзек Леон Кендел (1881-1965) - людина світу PDF (Українська)
Артемій Теодорович
Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великі Британії та Півніяній Ірландії PDF (Українська)
Оксана Першукова
інноваційно-комунікаційні технології навчання музичного мистецтва: досвід Польщі PDF (Українська)
Наталія Філліпенко
Особливості організації релігійної освіти у Північній Ірландії (історія й сучасність) PDF (Українська)
Яна Полякова
Організація вивчення релігії у школах Франції в контексті європейських культурних традицій PDF (Українська)
Інна Лаухіна
Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти PDF (Українська)
Оксана Максименко
Ґенеза фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі PDF (Українська)
Наталія Долгова
Генеза елітної освіти у Великобританії (на прикладі школи Рагбі) PDF (Українська)
Наталія Коляда
Реалізація спеціальних освітніх програм для обдарованих учнів у провірці Онтаріо (Канада): адміністративно-правовий аспект PDF (Українська)
Юрій Гоцуляк
Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід PDF (Українська)
Євгенія Чернишова
Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної осввіти у США PDF (Українська)
Наталія Мельник
Особливості професійної підготовки вчителів у вищих педагогічних школах Німеччини PDF (Українська)
Сергій Бабраков
Форми і засоби неперервного професійного розвитку вчителів у США PDF (Українська)
Марина Кривоніс
Теотетичні проблеми професійної підготовки фахівців за магістерськими програмами в Українв та США PDF (Українська)
Тетяна Толкова
Формування готовності викладачів вищої школи до попередження та розвязання професійних конфліктів PDF (Українська)
Олена Степаненко
Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів дошкільної освіти в університетах Австралії PDF (Українська)
Людмила Глушок
Від реформування освіти до реструктуризації школи: досвід країн Західної Європи PDF (Українська)
Олена Ковальчук
Концептуальні підходи до проектування стандвртів з підготовки фахівців міжнародних віжносин у Росії PDF (Українська)
Віталій Третько
Інформаційне повідомлення про можливість публікування матеріалів досліджень у журналі "Європейські дослідження в управлінні освітою" PDF (Українська)
 
Інформаційне повідомлення про можливість участі у міжнародному проекті EMINENCE в рамках програми ERASMUS MUNDUD для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів PDF (Українська)
 
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)