Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів дошкільної освіти в університетах Австралії

Authors

  • Людмила Глушок

DOI:

https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18774

Abstract

У статті проаналізовано навчальні плани підготовки фахівців дошкільної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» в університетах Австралії та окремих вищих навчальних закладах України; охарактеризовано особливості змістового аспекту підготовки майбутніх педагогічних фахівців.

В статье проанализировано учебные планы подготовки специалистов дошкольного образования за образовательно-квалификационным уровнем «магистр» в университетах Австралии и отдельных высших учебных заведениях Украины; описано особенности смыслового аспекта подготовки будущих специалистов.

The article deals with the curricula of the early childhood professionals training on the qualification level «Master of Teaching (Early Childhood)» in Australian universities and certain Ukrainian institutions of higher learning; the peculiarities of content aspect of the training of prospective early childhood professionals are characterized.


References

Інформаційний пакет підготовки магістрів дошкільної освіти (801010101) на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ped.chnu.edu.ua/res//ped/ infpacket/ped_doshkil_osvita.pdf. – Назва з екрану.

Машкіна Л. А. Підготовка слухачів магістратури до викладацької діяльності в процесі практики / Машкіна Л. А. // Шості педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: професійна підготовка кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХГПА, 2011. − С. 90–92.

Навчальний план підготовки магістрів педагогічної освіти, викладачів дошкільної педагогіки і психології (801010101) на факультеті дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. – Хмельницький − 2009.

Master of Teaching (Early Childhood). Monash University [Electronic resouce]. – URL : http://www.monash.edu.au/study/coursefinder/course/4202. – Назва з екрану.

Master of Teaching (Early Childhood). University of Western Australia [Electronic resouce]. – URL : http://www.education.uwa. edu.au/courses/ mteach-early. – Назва з екрану.

Overview. Teacher education, Australia [Electronic resouce]. – URL : http://221.121.69.112/ AEI/CEP/Australia/EducationSystem/Teacher/Overview/default.htm. – Назва з екрану.

Quality Teaching [Electronic resouce]. – URL : http://www.deewr.gov.ua/Schooling/Quality Teaching/professionalexperience/Pages. – Назва з екрану.

How to Cite

Глушок, Л. (2013). Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів дошкільної освіти в університетах Австралії. Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18774

Issue

Section

PEDAGOGICNYI PERSONAL