Від реформування освіти до реструктуризації школи: досвід країн Західної Європи

Authors

  • Олена Ковальчук

DOI:

https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18775

Abstract

У статті розглянуто основні стратегії освітніх реформ, спрямовані на підвищення ефективності школи. Автор аналізує досвід країн Західної Європи у здійсненні реструктуризації школи як провідного напрямку впровадження реформаторських стратегій держави. Надано пропозиції щодо  застосування цього досвіду для модернізації шкільної освіти в Україні.

В статье рассматриваются основные стратегии образовательных реформ, направленных на повышение эффективности школы. Автор анализирует опыт стран Западной Европы в осуществлении реструктуризации школы, как ведущего направления внедрения реформационных стратегий государства, с целью выработки предложений для модернизации школьного образования в Украине.

The article reviews the main strategies of educational reforms aimed at improving the efficiency of school. The author examines the experience of Western European countries in implementing schools restructuring, as the lead in implementing State Reformation policies. Some proposals are offered for modernization of school educational policy in Ukraine.References

Дубич К. В. Основи теорії управління та менеджменту : навч. посібник / Дубич К. В., Кірічок О. Г., Проток В. К. – К. : «Пектораль», 2005. – 104 с.

Габа І. М. Освітнє середовище: соціально-психологічна парадигма / І. М. Габа // Актуальні проблеми психології. – Т. 7. – Вип. 22. – С. 27–31.

Максимюк С. П. Педагогіка : навчальний посібник / Максимюк С. П. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.

Малицька І. Д. Процес реформування в галузі обов’язкової освіти в країнах Європи / Малицька І. Д. // Рiдна школа. – 2002. – № 12(875). – С. 73–76.

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.iitzo.gov.ua/files/proekt_rozvitku_osviti_2012_2021_.doc.

Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Сбруєва А. А. – Суми : ВАТ «Сумська обласна друкарня» ; Видавництво «Козацький вал», 2004. – 500 с.

Fullan M. G. The new meaning of educational change / Fullan M. G. – (3 ed.). – New York : Teachers College Press, 2001.

Millennium Development Goals Електронний ресурс [Electronic resource]. – URL : http://www.unicef.org/mdg.

School Restructuring: What Works When. A Guide for Education Leaders – Learning Point Associates. – June, 2010. – 134 p.

Spillane J. P. Toward a theory of leadership practice: A distributed perspective / Spillane J. P., Halverson R., Diamond J. B. – Washington, D.C. : Author, 2000. – 65 p.

Taylor C. Diversity, specialization and equity in education / Taylor C., Fitz J. & Gorard S. // Oxford Review of Education. – 2005. – № 31(1). – P. 47–69.

World Bank. World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People [Electronic resource]. – Washington, DC : World Bank, 2004. – URL : www.wikipedia.org.

How to Cite

Ковальчук, О. (2013). Від реформування освіти до реструктуризації школи: досвід країн Західної Європи. Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2012.18775

Issue

Section

OSVITNI REFORMY I INNOVATSIYI