REFORMATION OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SYSTEM AFTER WORLD WAR II IN UKRAINE: ANALYSIS OF POLICY IMPACT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31499/2306-5532.1.2022.262281

Keywords:

education policy; foreign language; future teachers training; higher education institutions; reforms; decrees; students; Soviet Ukraine.

Abstract

The system of higher education after World War II generates the significant research interest, because the period between in 19481961 is considered to be an important milestone in the formation of foreign language education. 1948 was marked as the beginning of a new stage in the history of foreign language education at Ukrainian higher education institutions as many higher educational institutions faced the task of training foreign language teachers. Attempts to reform higher education and develop a new training system of future foreign language teachers in higher education institutions were made in the conditions of crisis of higher and secondary education, triggered by social and economic reasons. They led to the closure of higher education institutions, the decline of the education quality, the weakness of higher education authority. On the basis of a large collection of archival documents and contemporary sources that have not been analysed yet, the present paper deals with the policy impact on reformation of foreign language education system after World War II Focusing on the problems of foreign language education after World War II the authors of the paper provide an insight into educational reforms, having analyzed a great number of decrees and pointed out the changes that were made by the government in 1948–1961. According to the reforms conducted in the direction of improvement foreign language education in Soviet Ukraine the positive changes were found out: the reorganization of higher education institutions in the direction of foreign language education development (higher education institutes of foreign languages were formed presupposing the establishment of philological faculties and faculties of foreign languages); the methodological training of foreign languages teachers got started; the role of oral foreign language speech in foreign language teachers training was strengthen; new curricula and programs for the training of future teachers of foreign language were introduced; a practical component into foreign language education was implemented.

Author Biographies

Vita Bezliudna, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Iryna Shcherban, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

Ph.D. in Education, Associate Professor

References

Instruktsiya ob organizatsii i provedenii pedagogicheskoy praktiki studentov pedinstitutov Ministerstva prosveshcheniya RSFSR ot 28 iyunya 1955 g. [Instruction on the Organization and Guidance of Pedagogical Practice of Pedagogical Institutes’ Students from the Ministry of Education of the RSFSR of June 28, 1955]. [in Russian].

Mayboroda, V. K. (1992). Vyshcha pedahohichna osvita v Ukrayini: istoriya, dosvid, uroky (1917–1985 rr.) [Higher teacher education in Ukraine: history, experience, lessons (1917-1985)]. K.: Lybidʹ. 120. [in Ukrinian].

Mirolyubov, A.A. (2002). Istoriya otechestvennoy metodiki obucheniya inostrannym yazykam [History of the domestic methodology of teaching foreign languages]: ucheb. posobiye dlya vuzov. M.: Stupeni. [in Russian].

Narodnoye obrazovaniye v SSSR [Public education in the USSR] (1987): sb. normativnykh aktov. M.: Yuridicheskaya literatura. [in Russian].

O nedopushchenii k prepodavaniyu inostrannogo yazyka v shkole lits, ne imeyushchikh spetsial'nogo yazykovogo obrazovaniya [On the Nonadmission of Persons without Special Language Education to Teaching a Foreign Language at School] (1958). Inostrannyye yazyki v shkole. No. 4. 128. [in Russian].

Ob organizatsii shkol-internatov. Postanovleniye TsK KPSS i Soveta Ministrov SSSR [On the organization of boarding schools. Decree of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR]. (1974). 15 sentiabria 1956, Narodnoye obrazovaniye v SSSR: sb. dokum. 1917–1973 gg. M. : Pedagogika. 248. [in Russian].

Ob uluchshenii izucheniya inostrannykh yazykov: Postanovleniye Soveta ministrov SSSR ot 27 maya 1961 g. № 468. [On improving foreign language learning: Decree of the USSR Council of Ministers of May 27, 1961 No. 468] (1961). Byulleten' Ministerstva vysshego i srednego spetsial'nogo obrazovaniya SSSR. No. 8. 22–24. [in Russian].

Ocherki istorii shkoly i pedagogicheskoy mysli narodov SSSR. (1941–1961) [Essays on the school history and pedagogical thought of the peoples of the USSR. (1941–1961)] (1988) / pod red. F. G. Panachin, M. N. Kolmakova, Z. I. Ravkin. M.: Pedagogika. [in Russian].

Postanovleniye Soveta Ministrov SSSR i TSK KPSS ot 30 avgusta 1954, № 1863 “Ob uluchshenii podgotovki, raspredeleniya i ispol'zovaniya spetsialistov s vysshim i srednim spetsial'nym obrazovaniyem” [Decree of the Council of Ministers of the USSR and the Central Committee of the CPSU of August 30, 1954. No. 1863 “On improving the training, distribution and use of specialists with higher and secondary specialized education”]. Retrieved from: http://lawru.info/dok/1954/09/30/n1193364.htm. [in Russian].

Pro polipshennia vykladannia inozemnykh mov u serednikh shkolakh URSR [On Improvement of Foreign Language Teaching in USSR Secondary Schools] (1950). Zbirnyk nakaziv ta rozporyadzhenʹ Ministerstva osvity URSR. No. 4. 12–13. [in Ukrainian].

Pro polipshennya vykladannya inozemnykh mov u zahalʹnoosvitnikh shkolakh [On improving the teaching foreign languages in secondary schools] (1974). Nakaz № 127 vid 5 travnya 1974. Zbirnyk nakaziv ta instruktsiy Ministerstva osvity Ukrayinsʹkoyi RSR. No. 11. 14–17. [in Ukrainian].

Pro stan pidhotovky vykladachiv inozemnykh mov dlya shkil Ukrayinsʹkoyi RSR [On the state of foreign language teachers’ training for schools of the Ukrainian SSR] (1949). Nakaz № 310/23 vid 3 bereznya 1949. Zbirnyk nakaziv ta rozporyadzhenʹ Ministerstva osvity URSR. No. 5. 5–11. [in Ukrainian].

Pro stan ta polipshennya vykladannya inozemnykh mov u serednikh shkolakh URSR [On the Status and Improvement of Foreign Language Teaching in USSR Secondary Schools], Nakaz № 269 vid 11 travnya 1953 r., Zbirnyk nakaziv ta rozporyadzhenʹ Ministerstva osvity URSR. (1953). No. 12. 13. [in Ukrainian].

Student – 2000: kakim yemu byt'? [Student - 2000: what is he?] (2000): materialy nauch.-prakt. konferentsii / Zaporozh. gos. un-t; [redkol.: Tkachenko V. G. i dr.]. Zaporozh'ye: ZGU. 7. [in Russian].

Sukhomlynsʹka, O.V. (2003). Istoryko-pedahohichnyy protses: novi pidkhody do zahalʹnyh problem [Historical and pedagogical process: new approaches to common problems]. K.: A.P.N. [in Ukrainian].

Tadeyeva M. I. (2011). Rozvytok suchasnoyi shkilʹnoyi inshomovnoyi osvity v krayinakh – chlenakh Rady Yevropy [Development of modern school foreign language education in the Council of Europe member states]: monohrafiya, Ternopilʹ: Navchalʹna knyha “Bohdan”. 18. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 575. Ark.5–221. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 1857. Ark. 96–198. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 2099. Ark. 83. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 2094. Ark. 83–86. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 1108. Ark. 10-71. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 2082. Ark. 105. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 2731. Ark. 1-4. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 3092. Ark. 1-4. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 3324. Ark. 1-4. [in Ukrainian].

Tsentralʹnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrayiny [Central State Archive of Supreme Authorities and Administration of Ukraine]. Kyiv. Fond 166. File 3387. Ark. 17-65. [in Ukrainian].

Vamos, A. (2016). Bilingual education and language-of education policy in Hungary in the 20th Century (1918–2008). History of Education & Children’s Literature. Vol. XI. No. 1. 136.

Vysshaya shkola: sbornik osnovnykh postanovleniy, prikazov i instruktsiy [Higher school: a collection of basic decrees, orders and instructions] 1978: v 2 ch., Ch. 2 / pod red. Ye. I. Voylenko. M.: Vysshaya shkola. [in Russian].

Downloads

Published

2022-08-08

How to Cite

Bezliudna, V., & Shcherban, I. (2022). REFORMATION OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SYSTEM AFTER WORLD WAR II IN UKRAINE: ANALYSIS OF POLICY IMPACT. Studies in Comparative Education, (1), 36–47. https://doi.org/10.31499/2306-5532.1.2022.262281

Issue

Section

LANGUAGE LEARNING