No 3 (2015)

Table of Contents

Cербська баянно-акордеонна школа народної музики: історико-педагогічний аспект PDF (Українська)
Олена Устименко-Косоріч
Рецепція як новітній інструмент розширення методологічних засад порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних студій PDF (Українська)
Наталія Дічек
Стратегії інтеграції освітньої та наукової діяльності університету: аналіз зарубіжного досвіду PDF (Українська)
Аліна Сбруєва
Професійна підготовка вчителів в Україні та Республіці Кіпр у ХХІ столітті: відмінні особливості PDF (Українська)
Наталя Воєвутко
Стратегії розвитку соціально-освітніх програм для тимчасових робітників у діяльності освітніх організацій Латинської Америки PDF (Українська)
Олена Жижко
Застосування інформаційних технологій при підготовці вчителя іноземної мови у контексті інтеграції до європейського освітнього простору PDF (Українська)
Олександр Околович
Організація академічно-громадського навчання як складова професійної підготовки студентів у системі університетської освіти США PDF (Українська)
Ореста Клонцак
Змістові та процесуальні засади взаємодії основних суб’єктів Болонського процесу PDF (Українська)
Анна Улановська
«Руки в тісті» - інноваційний освітінй проект у Франці PDF (Українська)
Наталя Лавриченко
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)