No 2 (2015)

Table of Contents

Розвиток інституції прийомної сім’ї як форми опіки над дитиною у Польщі (перша половина ХХ ст.) PDF (Українська)
Ореста Карпенко
Історично-педагогічні передумови становлення загальної гуманітарної підготовки студентів у вищій школі США PDF (Українська)
Світлана Федоренко
Специфічні особливості реалізації мультикультурного підходу в освіті Франції PDF (Українська)
Роман Булгаков
Соціально-педагогічний аспект освітніх програм для сільськогосподарських робітників-мігрантів у Мексиці (англійською мовою) PDF (Українська)
Олена Жижко
Моделі емпіричного навчання дорослих: зарубіжний досвід PDF (Українська)
Майя Дернова
Визначення поняття «толерантність» у працях британських учених PDF (Українська)
Катерина Мазуренко
Ключові ідеї теорії емпіричного навчання дорослих Пітера Джарвіса PDF (Українська)
Наталія Горук
Центри педагогічної освіти у Німеччині PDF (Українська)
Лариса Пасічник
Організаційні особливості підготовки вчителів хореографії у США PDF (Українська)
Леся Сало
Модель комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща PDF (Українська)
Наталія Ринденко
Використання позитивного досвіду Великобританії у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в Україні PDF (Українська)
Людмила Катревич
Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів у сфері техніки та технологій: зарубіжний досвід PDF (Українська)
Сергій Ящук
Використання позитивного досвіду Великобританії при професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в Україні
Людмила Володимирівна Катревич
Швейцарський досвід організації навчального процесу на засадах полікультурності у вищій школі PDF (Українська)
Тетяна Радченко
Сучасний урок в музеях художньо-мистецького профілю України і Польщі PDF (Українська)
Марія Василишин
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)