No 3-4 (2016)

Table of Contents

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (ВІД СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ДО XVI СТ.)
Валентина Кушнір
РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ: ОГЛЯД
Тетяна Комісаренко
БАГАТОСТУПЕНЕВА МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Тетяна Ярхо
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ДВОСТУПЕНЕВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ФРАНЦІЇ (1989–2013 рр.)
Людмила Копенкіна
ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
Ірина Борисенко
НОРМАТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИМІРУ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
Даріуш Скальські
POLISH AND UKRAINIAN EDUCATION: GENDER ASPECT IN CROSS-CULTURAL CONTEXT
Liudmyla Zagoruiko
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В КНР НАПРИКІНЦІ КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Павло Пироженко
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ У НІМЕЧЧИНІ: СТАН, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Лариса Пасічник
ПРОФЕСІЙНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тетяна Гурова
THE ROLE OF FAMILY ENVIRONMENT AND CULTURE IN THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN
Ewa Kiełb-Starczewska
T
 
З
 
I
 
A
 
A