No 1 (2009)

Table of Contents

Вітальні слова PDF (Українська)
 
Європа освіти і порівняльна педагогіка в їх обопільному поступі PDF (Українська)
Наталія Лавриченко
Центр порівняльних педагогічних досліджень та міжнародного співробітництва: досвід та перспективи PDF (Українська)
Світлана Тезікова
Альтернативна освіта як предмет наукового дискурсу у вітчизняному та зарубіжному педагогічному просторі PDF (Українська)
Оксана Заболотна
Концептуальні підходи до полікультурної освіти школярів у розвинутих країнах всіту PDF (Українська)
Ольга Мілютіна
ROLA ЊRODOWISKA RODZINNEGO I SZKOLNEGO W JAKOЊCI KSZTAЈCENIA MЈODZIEЇY W ЊWIETLE KONCEPCJI SYSTEMOWEJ PDF (Українська)
Elїbieta Kornacka-Skwara
Університет світового класу: характеристики, механізми визначення статусу, умови створення PDF (Українська)
Аліна Сбруєва
Партнерські зв'язки загальоосвітньої школи у сільській місцевості США PDF (Українська)
Ірина Щербань
Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів PDF (Українська)
Людмила Пуховська
Підготовка, підвищення кваліфіуації та перепідготовка педагогічних кадрів у Республіці Узбекістан PDF (Українська)
Уткір Толіпов
Формування навичок педагогічної техніки студентва педагогічних вузів Республіки Казахстан PDF (Українська)
А Калибекова
Напрями модернізації професійної підготовки вчителів іноземних мов у мовах інформатизації Освіти у США
Інна Самойлюкевич
Трансформація змісту шкільної освіти у країнах Європейського Союзу PDF (Українська)
Олена Локшина
Модернізація навчання іноземних мов у європейському освітньому просторі PDF (Українська)
Оксана Першукова
Етіологія та умови проведення освітніх реформ PDF (Українська)
Алла Василюк
Теми дисертацій з порівняльної педагогіки, затверджені координаційно-аналітичним відділом АПН України
 
Автори номена PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)