No 2 (2011)

Table of Contents

Тенденція як наукова категорія порівняльної педагогіки PDF (Українська)
Олена Локшина
Провідні чинники національного виховання в контексті соціально-гуманітарної підготовки студентів у казахстані (російською мовою) PDF (Українська)
Айман Берикханова
Формування у студентів цінісного ставлення до родини у відкритому соціокультурному просторі Росії (російською мовою) PDF (Українська)
Наталя Уварова
Розвиток теорії освітніх змін в агломовних країнах PDF (Українська)
Катерина Шихненко
Міжкультурна комунікація в контексті спілкування в родині (польською мовою) PDF (Українська)
Ельжбета Корнацька-Сквора
Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС PDF (Українська)
Світлана Заскалєта
Сутність естетичного виховання та шляхи його здйснення у шкільній освіті франції PDF (Українська)
Анна Верніцька
Тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти в КНР (70-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) PDF (Українська)
Оксана Шацька
Реалізація програм професійної мобільності європейських педагогів PDF (Українська)
Юлія Клименко
Вплив інтернвціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою PDF (Українська)
Марина Бойченко
Порівняльна характеристика процесів глобалізації та інтернаціоналізації в контексті формування сучасної освітньої політики PDF (Українська)
Жанна Чернякова
Інноваційні мережі технології в системі середньої освіти Велмкої Британії: історична ретроспектива PDF (Українська)
Ірина Чистякова
Модернізаційні аспекти організаціїнауково-дослідницької роботи студентів у технічних університетах Німеччини PDF (Українська)
Тетяна Голуб
Резолюція Міжнародної наукової конференції "Розвиток овітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози" (26-27 травня 2011 року) PDF (Українська)
 
Словник франкомовних термінів, що стосуються загальної середньої освіти (укладений В.О. Папіжук) PDF (Українська)
 
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)