No 2 (2009)

Table of Contents

Сучасні моделі загальної середньої освіти в європейському вимірі PDF (Українська)
Наталія Лавриченко
Тенденції загальної мистецької освіти в країнах Європейського Союзу PDF (Українська)
Людмила Волинець
O POTRZEBIE I MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁTOWANIA KULTURY PEDAGOGICZNEJ RODZICÓW PDF (Українська)
Zofia Fraczek
Порівняльна педагогіка в контексті сучасних суспільних викладів і змін PDF (Українська)
Констянтин Корсак
Роль зарубіжних наукових центрів з порівняльної педагогікита міжнародної освіти у розвитку компаративістики PDF (Українська)
Артем Теодорович
Світкість школи як предмет педагогічного дискурсу у сучасній Франції PDF (Українська)
Інна Лаухіна
THE NEED FOR INTRODUCING INTERCULTURAL EDUCATION IN POLISH SCHOOLS PDF (Українська)
Renata Nowakowska-Siuta
Роль системи дуальної освіти у професійній підготовці молоді у Німеччині PDF (Українська)
Ілона Бойчквська
Підготовка британських вчителів до фахової діяльності в умовах полікультурного освітнього простору PDF (Українська)
Ольга Мілютіна
Структура інформаційної компетентності польських учителів PDF (Українська)
Леся Шевчук
Організаційні засади функціонування програм академічної мобільності в українських університетах( на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) PDF (Українська)
Юлія Музиченко
Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освітиу Франції PDF (Українська)
Валентина Папіжук
Інновації в оцінюванні навчальних досліджень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу PDF (Українська)
Олена Локшина
Докторські дисертацій з порівняльної періодики, захищені у 2003-2008 роках PDF (Українська)
 
Кандидатські дисертації з порівняльної періодики, захмщені у 2003-2008 роках PDF (Українська)
 
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)