No 1 (2014)

Table of Contents

Висвітлення теоретичних засад шкільної альтернативної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці: думки апологетів і критиків PDF (Українська)
Оксана Заболотна
Неформальна освіта дорослих у США у колоніальний період PDF (Українська)
Наталія Терьохіна
«Уявлення особистості» як психологічне поняття PDF (Українська)
Цяо Лінь
Психологічний клімат і його вплив на ефективність вивчення англійської мови дорослими (за М. Ноулзом) PDF (Українська)
Ірина Литовченко
Компетентнісна зорієнтованість курикулуму Великої Британії щодо формування здорового способу життя школярів PDF (Українська)
Олена Оржеховська
Особливості навчальних програм для підготовки майбутніх учителів англійської мови у ВНЗ Польщі та України PDF (Українська)
Світлана Деркач
Головні напрями вдосконалення контролю й оцінки діяльності студентів у експериментальні технології в Узбекистані (російською мовою) PDF (Українська)
Уткір Толіпов
Інтернаціоналізація інституційного освітнього простору Великої Британії PDF (Українська)
Жанна Чернякова
Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами PDF (Українська)
Ірина Чистякова
Підготовка та організація діяльності головних суб’єктів управління школою в Нідерландах PDF (Українська)
Катерина Бойченко
Гумбольдтівська модель університетської освіти PDF (Українська)
Анна Кришко
Моделі релігійної освіти молодших школярів у країнах Європейського Союзу PDF (Українська)
Олена Ярова
Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти на початку ХХІ ст. у сучасному освітньому просторі PDF (Українська)
Наталія Мукан, Олена Мукан, Катерина Істоміна
Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями в Болгарії PDF (Українська)
Олена Бочарова
Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та в Україні PDF (Українська)
Віктор Пашков
Напрацювання ключових механізмів забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії (другa пол. ХХ ст.) PDF (Українська)
Людмила Волинець
A PDF (Українська)
 
A PDF (Українська)