No 2 (2016)

Table of Contents

МЕТОДОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF (Українська)
Оксана Першукова
ДІАГНОСТИЧНІ ЗАВДАННЯ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ КОШИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ЙОЗЕФА ШАФАРИКА, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА) PDF (Українська)
Рената Орсова
ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕЛІТНИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ХІХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
Тетяна Коляда
СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КРАЇН ПЕРШОЇ ХВИЛІ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА PDF (Українська)
Оксана Бялик
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THEORETICAL APPROACHES TO PROFESSION TEACHING IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF USA, UK AND AUSTRIA PDF (Українська)
Lesia Viktorova
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США PDF (Українська)
Світлана Федоренко
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК НЕОБХІДНА ДИДАКТИЧНА СКЛАДОВА У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВТНЗ PDF (Українська)
Світлана Цимбрило
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТУДЕНТСЬКИХ СОЮЗІВ ДО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ У КРАЇНАХ БОЛОНСЬКОГО КЛУБУ PDF (Українська)
Анна Улановська
ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF (Українська)
Mengling Xu
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF (Українська)
Людмила Береза
МЕХАНІЗМИ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF (Українська)
Олена Коротун
Т PDF (Українська)
 
З
 
І PDF (Українська)