No 1-2 (2010)

Table of Contents

Музично-педагогічна компаративістика: шляхи розвитку PDF (Українська)
Галина Ніколаї
Товариство порівняльної педагогіки та міжнарожної освіти в США: Досвід та перспектики співробітництва PDF (Українська)
Артем Теодорович
FOREIGN PHILOLOGY IN TOURISM AND ENVIRONMENT EDUCATION PDF (Українська)
Liudmyla Knodel
Консультаційні програми для безробітних у США PDF (Українська)
Наталя Бідюк
Практичні аспекти формування професійної компетентності бакалаврів економічного спрямування у процесі вивчення законодавства ЄС з безпеки життєдіяльності PDF (Українська)
Одександр Кобилянський
Порівняльно-педагогічний аналіз змісту та форм організації навчання майбутніх магістрів перекладу технічного профілюв університетах США та України PDF (Українська)
Олена Мартинюк
PROGRAM «THE GATEWAY AWARD» W ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ SZTUKĄ U OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PDF (Українська)
Elżbieta Minczakiewicz
Типи альтернативних шкіл PDF (Українська)
Руслан Сундук
Управління науковою роюотою в державних університетах США: структурно-функціональні аспекти PDF (Українська)
Аліна Сбруєва
Механізм фінансування шкільних закладів у Великобританії як засоби посилення їх автономії PDF (Українська)
Олена Ковальчук
Досвід США з підготовки магістрів інформаційних технологій у системі дистанційної освіти та можливості його впровадження в Україні PDF (Українська)
Руслан Шаран
Особливості освіти імігрантів у Фінляндії у контексті рівності освітніх можливостей PDF (Українська)
Людмила Загоруйко
Особливості розвитку гусанітарної освіти в приватних гвмназіях сучасної Австрії PDF (Українська)
Олена Дєнічєва
Підготовка американських учителів до роботи в культурно гетерогенних шкільних колективах PDF (Українська)
Олена Гончаренко
Педагогічне лідерство та педагогічні команди як чинники вдосконалення управління педагогічним процесом у школах Велико Британії PDF (Українська)
Ірина Постоленко
Технологія використання електронного портфеля у професійнф підготовці майбутнього вчителяіноземної мови в університетах США PDF (Українська)
Інна Самойлюкевич
Роль педагога в формировании организаторских способностей учащихся начальных класов (из опыта Республики Узбекистан) PDF (Українська)
Фатама Клімова
Модернізація вищої освіти в польщі: європейський вимір PDF (Українська)
Юлія Соколович-Алтулина
Модернізація вищої освіти в Польщі: європейський вимір PDF (Українська)
Юлія Соколович-Алтуліна
Теорія і практика освітніх інновацій у контексті проектно-дослідницького підходу PDF (Українська)
Олена Листопад
Глобальний вимір змісту загальної середньої освіти Великобританії PDF (Українська)
Жанна Чернякова
Использование имитационных виртуальных тренажёров в процессе профессионального обучения в Республике Узбекистан PDF (Українська)
Фархад Рахмонов
Словник термінів із теми "Полікультурна освіта" (укладений О.К.Мілютіною) PDF (Українська)
 
Автори номара PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)