No 1 (2012)

Table of Contents

Взаємодія ринку праці та системи освіти у Німеччині PDF (Українська)
Людмила Кнодель
Реалізація магістерських програм з міжнародних відносин в університетах США PDF (Українська)
Ольга Тарасова
Початкова освіта у зороастрійців (російською мовою) PDF (Українська)
Кобілжон Абдкллаєв
Форми релігійної освіти в австралійські школі післявоєнний період (1945-1975 р.)) PDF (Українська)
Валентина Мішак
Аналіз чинників розвитку сучасної вищої освіти у світі й Україні (російською мовою) PDF (Українська)
Ольга Плахотник, Олександр Безносюк
Гуманітарний вимір розвитку освіти в США й Україні PDF (Українська)
Ярослав Пилинський
мельбурська модель навчальних планів як домінанта дискусії щодо змін у вищій освіті Австралії PDF (Українська)
Наталія Пасько
Історія становлення та розвитку професійної підготовки педагогів для роботи з дорослими у США PDF (Українська)
Оксана Чугай
Особливості професійної підготовки фахівців-андрологів у США PDF (Українська)
Ірина Литовченко
Практико-орієнтована підготовка магістрів освіти в університетах Німеччини PDF (Українська)
Сергій Бобраков
Концептуальні засади розвитку післядипломної освіти вчителів у Китаї PDF (Українська)
Надія Котельнікова
Використання позитивного досвіду великобританії у підготовці майбутніх вчителів в Україні PDF (Українська)
Олена Хижняк
Розвиток інклюзивної компетентності вчителя: швейцарський досвід PDF (Українська)
Тетяна П'ятакова
Інтернаціоналізація навчальних програм: погляд німецькомовного суспільства PDF (Українська)
Вікторія Солощенко
інформаційне повідомлення про науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика - 2012: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст" (31 травня 2012 р., м. Київ) PDF (Українська)
 
Інформаційне повідомлення про міжнародну конференцію "Міжнародне співробітництво в освіті за умов глобалізації" (13-15 вересня 2012 р., м. Ялта, Форес) (російською мовою) PDF (Українська)
 
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)