No 4 (2013)

Table of Contents

Міждисциплінарна методологія порівняльно-культурологічної етнопедагогіки PDF (Українська)
Катерина Юр'єва
Опіка і виховання дітей-сиріт у діяльності асоціацій і приватних фондів Польщі в ХІХ ст. PDF (Українська)
Христина Дзбинська
Особливості курирулуму початкової освіти Шотландії PDF (Українська)
Ірина Борисенко
Оцінювання якості шкільної освіти у Шотландії на прикладі діяльності інспекторату її величності PDF (Українська)
Аліна Джурило
Обеспечение добросовестности научных исследований: опыт университетов США PDF (Українська)
Николай Сбруев
Екологічна освіта як умова формування культури здоров’я молодших школярів: вітчизнячний та зарубіжний досвід PDF (Українська)
Тетяна Завгородня
Позааудиторна робота з обдарованими студентами у вищих навчальних закладах США PDF (Українська)
Катерина Новикова
Розвиток білінгвальної освіти в провінції Онтаріо (Канада) наприкінці ХІХ – початку ХХ століття PDF (Українська)
Юлія Шийка
Особливості навчання дорослих в освітній теорії та практиці США PDF (Українська)
Оксана Чугай
Тенденції упровадження європейського виміру у початкову освіту Євросоюзу PDF (Українська)
Олена Ярова
Професійний розвиток педагогів: теорії, концепції, підходи PDF (Українська)
Наталія Мукан, Ірина Грогодза
Досвід Великої Британії у програмно-методичному забезпеченні дистанційної підготовки майбутніх учителів іноземної мови PDF (Українська)
Тетяна Гарбуза
До питання про якість та її забезпечення: концептуальні розвідки у зарубіжжі та здобутки України PDF (Українська)
Олена Локшина
Якість освіти як культурно детерміноване поняття PDF (Українська)
Наталія Лавриченко
Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонентів діяльності університетів Нідерландів PDF (Українська)
Людмила Заяць
Зарубіжні теорії менеджменту освітніх інновацій PDF (Українська)
Олена Листопад
Механізми забезпечення якості шкільної освіти в Норвегії PDF (Українська)
Олена Оржеховська
Сучасні реформи у галузі вищої освіти: досвід європейських країн PDF (Українська)
Юлія Заячук
Глобалізація і педагогіка PDF (Українська)
Анатолій Вихрущ
Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та міжнародні організації PDF (Українська)
Оксана Цюк
Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання PDF (Українська)
Жанна Чернякова
Оцінювання як механізм забезпечення якості загальної середньої освіти Фінляндії PDF (Українська)
Людмила Волинець
Змістові особливості діяльності Європейської Асоціації Університетів PDF (Українська)
Ірина Чистякова
Теорії ефективної школи та удосконалення школи: аналіз концептуальних засад освітніх змін у розвинених англомовних країнах PDF (Українська)
Катерина Шихненко
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)