No 2-3 (2014)

Table of Contents

Професіоналізація порівняльної педагогіки в Україні: здобутки і виклики у вимірі педагогічної компаративістики у зарубіжжі PDF (Українська)
Олена Локшина
Підходи до трактування поняття «розширена школа» PDF (Українська)
Віктоія Вознюк
Здобутки інклюзивної освіти дорослих у Мексиці PDF (Українська)
Олена Жижко
Якість вищої освіти: порівняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців PDF (Українська)
Руслан Кубанов
Мистецька освіта у початковій школі Євросоюзу: тенденції розвитку PDF (Українська)
Олена Ярова
Загальні методичні підходи до практичного запровадження релігієзнавчого компонента у сучасних школах Франції PDF (Українська)
Інна Лаухіна
Теоретичні засади розвитку двомовного навчання в мультикультурному середовищі США PDF (Українська)
Наталія Зайцева
Шкільний спорт у середніх та старших школах США (маштаби та чинники залучення) PDF (Українська)
Ірина Турчик
Удосконалення системи магістерської підготовки перекладачів у ВНЗ України на основі прогресивного досвіду Канади PDF (Українська)
Юлія Головацька
Роль міжнародних організацій у процесі становлення та розвитку багатомовної освіти в країнах Європи PDF (Українська)
Оксана Першукова
Значення волонтерського підходу до педагогічного діяльності PDF (Українська)
Даріуш Скальські
Застосування тренінгу «нейрофідбек» для молоді з розлучених родин PDF (Українська)
Elżbieta KORNACKA-SKWARA, Agata POKROPIŃSKA, Andrzej SKWARA
Upbringing as preparation to life or as life itself? The question is still open PDF (Українська)
Lidia MARSZAŁEK
Міжнародний досвід підвищення мотивації у процесі навчання студентів іноземних мов PDF (Українська)
Надія Шеверун
Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих PDF (Українська)
Наталя Терьохіна
Професійна Я-концепція вчителя в ретроспективі творчої спадщини Томаса Гордона (1918 – 2002) PDF (Українська)
Світлана Ісаєва
Самовиховання особистості дитини у психолого-педагогічній спадщині Г. А. Лінднера PDF (Українська)
Мар'яна Клим
Домашнє навчання як альтернативна форма здобуття початкої освіти (за ідеями американського педагога Джона Холта) PDF (Українська)
Лариса Рубан
Інформаційно-технологічна складова у програмах підготовки майбутніх перекладачів в університетах Великобританії PDF (Українська)
Світлана Амеліна, Ростислав Тарасенко
Праксіологічне застосування принципів навчання державних службовців у процесі підвищення їх кваліфікації (досвід Франції) PDF (Українська)
Олена Гончаренко
Проблема оцінювання знань учнів у контексті досимологічних досліджень французьких науковців. PDF (Українська)
Ольга Пермякова
Становлення суспільства знань та особливості модернізації європейської системи вищої освіти PDF (Українська)
Інна Ярмак
Діагностування результатів навчання студентів іншомовної професійно-орієнтованої лексики PDF (Українська)
Леся Вікторова
Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та проблеми України (Частина 2) PDF (Українська)
Віктор Пашков
Електронні інформаційно-аналітичні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з актуальних питань педагогіки, психології й освіти PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)