No 1 (2015)

Table of Contents

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АНГЛОМОВНИХ КОМПАРАТИВІСТІВ PDF (Українська)
Артемій Теодорович
Періоди розвитку польської іншомовної освіти (частина 2) PDF (Українська)
Людмила Загоруйко
Особливості реалізаціі державних програм залучення батьків до формування здорового способу життя у школах США. PDF (Українська)
Олена Дмитрієва, Олександра Фомовська
Американський скаутський освітньо-виховний ідеал і демократичний лідер: дві сторони однієї медалі? PDF (Українська)
Єлизавета Панченко
Особливості професійної педагогічної освіти бельгії PDF (Українська)
Євгенія Процько
Методичні засади реалізації релігієзнавчого компонента у закладах загальної середньої освіти Франції PDF (Українська)
Інна Лаухіна
Функціонування парцеляції та приєднання в газетному тексті та робота з ними на заняттях з української мови як іноземної. PDF (Українська)
Світлана Лазаренко
Особливості використання лінгвокраїнознавчого коментаря на заняттях з літератури в іншомовній аудиторії (початковий етап навчання). PDF (Українська)
Анжела Буднік
Структура організації навчального процесу в «Йена-план» школі П. Петерсена PDF (Українська)
Ольга Штик
Glück als pädagogische kategorie: ansätze der ausländischen und ukrainischen wissenschaftler zur interpretation des wesens des begriffs (Щастя як педагогічна категорія: підходи зарубіжних та українських дослідників до трактування сутності поняття) PDF (Українська)
Viktoria Niesner
Нормативне забезпечення шкільної фізкультурної освіти на національному рівні у країнах ЄС PDF (Українська)
Даріуш Скальські
Підходи до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у європейській іншомовній освіті PDF (Українська)
Оксана Максименко
Місце та роль педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів іноземних мов в Україні та Англії PDF (Українська)
Олена Бевз
Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки робітників лісогосподарського профілю в Австрії PDF (Українська)
Зоряна Подоляк
Теоретичні засади побудови моделі фахівця у галузі перекладу PDF (Українська)
Катерина Скиба
Європейський досвід формування компетентності у виборі професії майбутніх фахівців технічного профілю в процесі вивчення англійської мови PDF (Українська)
Ганна Корсун
Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній освіті канади PDF (Українська)
Ірина Демченко
Approaches to motivating english language learners in international english foreign language practice (Підходи до мотивації вивчення англійської мови в міжнародній практиці англійської мови як іноземної) PDF (Українська)
Teryana Kapelyushna
Використання інтернет ресурсів для формування англомовної компетентності студентів-соціологів PDF (Українська)
Ольга Назаренко, Оксана Нестеренко
Ефективне навчання англійської мови дистанційно PDF (Українська)
Ірина Постоленко
Навчальний посібник «Порівняльна педагогіка» Марії Чепіль – вітаємо українських компаративістів з новим джерелом компаративних знань PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)