No 3-4 (2011)

Table of Contents

Роль Джеральда Говарда Ріда (1913-2005) в організації програм міжнародних академічних обмінів (російською мовою) PDF (Українська)
Артем Теодорович
Світоглядні витоки й орієнтири шкільного громадянознавства у Великій Британії PDF (Українська)
Наталія Лавриченко
Особливості професійного розвитку викладачів вищої школи у Великій Британій та США PDF (Українська)
Ярослава Бельмаз
Стандарт змісту професійної підготовки майбутніх працівників податкової служби у вищих навчальних закладах США PDF (Українська)
Тамара Пілюгіна
Полікультурна освітамолоді шкільного віку: європейський підхід PDF (Українська)
Ольга Мілютіна
Філософські засади фінської освіти (англійською мовою) PDF (Українська)
Віра Бктова
Обгрунтування сутності компетентного підходу в освіті у працях українських і зарубіжних учених PDF (Українська)
Ярослава Логвінова
Роль і місце іноземних мов в реалізації освітньо-професійних програм підготовки магістрів у США PDF (Українська)
Наталя Гут
зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії PDF (Українська)
Ольга Дєнічєва
Особливості функціонування сучасної шкільної освіти в Іспанії PDF (Українська)
Марина Юрченко
Організація підготовки спеціалістів напряму "туризм" в Угорщині PDF (Українська)
Олена Федоренко
Особливості організації та змісту іншомовної підготовки студентів техніяних університетів Польщі PDF (Українська)
Надія Шеверун
Модклі сучасного курікулуму для дошкільної освіти у США PDF (Українська)
Наталія Мельник
Роль університетських осередків міжнародного співробітництва у формуванні компетентіних якостей майбутніх менеджерів міжнародного туризму PDF (Українська)
Марина Чикалова
Розвиток польської системи педагогічної підготовки на прикладі вищої школи професійної освіти в Плоцьку (польською мовою) PDF (Українська)
Алісія Скібіцька, Марія Шиманська
Комп'ютерні технології у програмах підготовки вчителів початкової школи: канадський досвід PDF (Українська)
Любов Нос
Підготовка вчителів у контексті проблем сучасного виховання PDF (Українська)
Zofia Fraczek
Професійна підготовка інформаційно компетентного вчителя: європейськи контекст PDF (Українська)
Леся Шевчук
Підготовка педагогічних кадрів з релігійної освіти для середніх шкіл Австрії PDF (Українська)
Валентина Мішак
Польська освітня система у період структурних змін після 1989 року - стратегії і завдання (польською мовою) PDF (Українська)
Ева Вішнєвська
Стандарти навчальних дослідженьяк складова моніторингу якості освіти в США PDF (Українська)
Лілія Гринневич
Реформа американської школи як важлмва умова реалізації полікультурного визовання учнів у дослідженнях вчених США PDF (Українська)
Світлана Лук'янчук
Изучение социально-философських, психологичкеских и педагогических аспектов понятия "информационная безопасность" PDF (Українська)
Барно Сирлибоева
Інформаційні повідомлення про міжнародні конференції PDF (Українська)
 
Лист-запрошення до вступу до Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки та міжнародної освіти (підготуала Олена Локшина) PDF (Українська)
 
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)