No 4 (2014)

Table of Contents

Тенденції розвитку сербської баянно-акордеонної школи в контексті культурно-історичної періодизації PDF (Українська)
Олена Устименко-Косоріч
Періоди розвитку польської іншомовної освіти PDF (Українська)
Людмила Загоруйко
Зарубіжний досвід дитячого руху кінця ХIХ – початку ХХ ст PDF (Українська)
Наталя Коляда
Змістове наповнення поняття «обдарованість» у працях британських учених PDF (Українська)
Ірина Холод
Підтримка дітей з особливими потребами в освітніх закладах США (кінець XІX – початок ХХ століття) PDF (Українська)
Роман Безлюдний, Віта Безлюдний
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу PDF (Українська)
Ольга Котенко
Когнітивно-конативний аспект грамотності як комплексного педагогічного феномена в складі гуманітарної культури студентів у США PDF (Українська)
Світлана Федоренко
Підготовка бакалаврів германської філології в системі університетської освіти Великої Британії: досвід Оксфордського університету PDF (Українська)
Наталя Колесниченко
Розвиток кваліфікацій і професійних стандартів у країнах Європейського Союзу
Людмила Пуховська
Розвиток системи підготовки вчителів у Іспанії (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття) PDF (Українська)
Ганна Кузьменко
Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття PDF (Українська)
Євген Нелін
Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття PDF (Українська)
Євген Нелін
Полікультурний аспект професійної підготовки вищих навчальних закладів Канади та Польщі PDF (Українська)
Мар'яна Гавран, Наталія Жорняк
Становлення британської системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів PDF (Українська)
Оксана Старостіна
Підготовка вчителів англійської мови в системі багаторівневої педагогічної освіти Канади: сучасні тенденції PDF (Українська)
Віктоія Павлюк
Професійно-зорієнтовані програми як засіб формування лідерів у галузі інженерії, медицини та прав у США PDF (Українська)
Єлизовета Панченко
Висвітлення проблеми інформаційного захисту дітей на сторінках педагогічної преси США PDF (Українська)
Аліна Паукова
Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору PDF (Українська)
Оксана Заболотна
Інтерпретація англомовного тексту як засіб фасилітації особистісного саморозвитку студентів старших курсів мовних факультетів PDF (Українська)
Олена Бевз
Аналіз змісту шкільного навчання англійської мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору PDF (Українська)
Тетяна Капелюшна
Актальні проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мо PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)
 
А PDF (Українська)