No 1 (2011)

Table of Contents

Розвиток альтернативної освіти у постмодерний період: методологічний аспект PDF (Українська)
Оксана Заболотна
Світоглядні основи моделювання громадянської освіти у шкільництві США PDF (Українська)
Наталія Лавриченко
Методологічні підходи до управління загальноосвітнім закладом: світовий контекст (російською мовою) PDF (Українська)
Елеонора Литвиненко
Демократія у класі: залучення всіх до діяльності як засіб подолання авторитарного стилю викладання (англійською мовою) PDF (Українська)
Джо Бішоп
Зміна сприйняття праці як цінності у контексті глобалізаційних процесів в освіті (польською мовою) PDF (Українська)
Анджей Фрончек
Роль сім'ї у особистісному розвитку дитини PDF (Українська)
Олександр Безлюдний
Полікультурна освіта у США: постановка проблеми PDF (Українська)
Ірина Білецька
Самореалізація як основний мотиваційний чинник у навчанні дорослої людини у контексті пежагогічної спадщини М.Ноулза PDF (Українська)
Ірина Литовченко
Соціальні передумови розширення мережі жіночих коледжів у США у 50-60 роки ХХ століття PDF (Українська)
Олена Теренко
Психолого-педагогічна підтримка обдарованих підлітків у школах США PDF (Українська)
Олена Бевз
Напрям розвитку систем шкільної освіти у країнах Азії (російською мовою) PDF (Українська)
Маргарита Цой, Сосорбарам Ерденемаам
Локальне партнерство як нове поле наукових досліджень наук: педагогіки, соціології і соціальної політики PDF (Українська)
Анна Каніос
Навчання вдома як альтернатива формальній шкільній освіті: світовий вимір PDF (Українська)
Світлана Шумаєва
Особливості екологічної освіти у вищих навчальних закладах зарубіжних країн PDF (Українська)
Ірина Січко
Психолого-педагогічні основи школи дії В.А. Лая PDF (Українська)
Людмила Веремюк
Підходи до освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у європейському просторі вищої освіти PDF (Українська)
Ірина Куліш
Взаємодія сім'ї і школи як чинники шкільних стандартів у США PDF (Українська)
Віталій Качур
Формування готовності освітян до сприйняття європейських цінностей PDF (Українська)
Людмила Сніцар
Школа "устоз-шогірд", нові підходи до давньої традиції (республіка Узбекістан) (російською мовою) PDF (Українська)
Бахтіяр Даніяров
Клінічний підхід як провідна технологія формування особистьсті вчителя-рефлексивного практика у Франції PDF (Українська)
Тетяна Харченко
Професійна підготовка вчителів англійської мови у ВНЗ польщі й України: компаритивний аналіз PDF (Українська)
Світлана Деркач
Проблема лідерських якостей учителя в дослілденнях американських вчених PDF (Українська)
Ольга Пономаренко
Принципи реформування вищої освіти Австрралії PDF (Українська)
Наталія Пасько
Інноваційний досвід педагогічної роботи з обдарованими дітьми в чартерній школі "Вестмаунт" (Канада. провінція Альберта) PDF (Українська)
Юлія Хілько
Сеульський "порядок денний": Цілі розвитку мистецької освіти (переклад Людмили Волинець) PDF (Українська)
 
презентація "Міжнародного довідника з неперервного професійного розвитку вчителів" (Підготувала Людмила Пуховська) PDF (Українська)
 
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)