No 3 (2012)

Table of Contents

Етика наукового дослідження як компонент методологічної компетенції студентів (англійською мовою) PDF (Українська)
Станіслава Іровіч
Теорія післядипломної порівняльної овсіти під впливом глобалізації (англійською мовою) PDF (Українська)
Георгій Штомпель
Глобалізація, постмодернізм та цінності освіти (англійською мовою) PDF (Українська)
Нада Бабіч
Інтеркультурне виховання школярів засобами музичного мистецтва: польсько-укранський проект PDF (Українська)
Галина Ніколаї
Від "медіа-грамотності" до "активного громадянства": медіа-компетентність в американській вищій освіті From "madia literacy" to "active citzenship": media competence in american higher education (англійською мовою) PDF (Українська)
Людмила Пустельник
Життєвий і творчий шлях американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985) PDF (Українська)
Лариса Рубан
Життєвий і творчий шлях американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985) PDF (Українська)
Лариса Рубан
Психосоціальні аспекти нагляду за докторськими програмами: європейський досвід PDF (Українська)
Ірина Регейло
Освіта про здоровий спосіб життя у шкільництві Великої Британії: перспективи для України PDF (Українська)
Олена Оржеховська
Рівні педагогічної підтримки обдарованої студенської молоді у Великобританії PDF (Українська)
Ірина Холод
Менеджмент якості у шкільній освіті: зарубіжнй досвід PDF (Українська)
Наталя Лавриченко
Структурно-змістовні характеристики сучасної шкільної альтернативної освіти в педагогічному просторі країн ЄС PDF (Українська)
Оксана Заболотна
Міжнародні стандарти як інструмент управління якістю освіти в Україні та США PDF (Українська)
Наталія Рідей, С Паламарчук, Дмитро Шофолов
Освітня політика уряду ФРН із забезпечення якості загальної середнбої освіти PDF (Українська)
Надія Шеверун
Стандартизація змісту початкової освіти у Великій Британії PDF (Українська)
Любов Заблоцька
Міжнарожна співпраці України з ЮНЕСКО у галузі освіти: досвід, проблеми, пошуки рішень PDF (Українська)
Олена Кульчицька
Здоров'язбережувальна діяльність у школах злоров'я: заруюіжний досвід PDF (Українська)
Валентина Єфімова
Психолого-педагогічні особливості дорослої людини: мотиви та бар'єри її участі в освітньому процесі (досвід Франції) PDF (Українська)
Олена Комар
Дослідження професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл у системі неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США PDF (Українська)
Наталія Мукан
Розвиток концепції ефективного лідерства в теорії управління західноєвропейськоє школою PDF (Українська)
Олена Ковальчук
Ключові компетентності педагогів для для дорослих у США PDF (Українська)
Оксана Чугай
Інтеграція університету в національну інноваційну систему: світовий досвід та українські проблеми PDF (Українська)
Аліна Сбруєва
Застосування медіа-освітніх технологій у викладанні філологічних дисциплін в Україні та за кордоном (російською мовою) PDF (Українська)
Олександра Георгіаді
Німецький досвід реалізації освітніх реформ у вищій школі PDF (Українська)
Тетяна Зданюк
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)