No 3-4 (2010)

Table of Contents

Порівняльна педагогіка: здобутки двохсотлітнього розвитку та сучасні проблеми PDF (Українська)
Олена Локшина
Проблема культури американської школи у вітчизняних порівняльно-педагогічних досліджень PDF (Українська)
Ганна Костенко
Професійна підготовка фахівців для сфери туризму в Техаському інституті менеджменту PDF (Українська)
Людмила Кнодель
Роль Й.Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки PDF (Українська)
Ірина Гоштанар
Багатомовна освіта - пріотітетний напрям розвитку європейської мовної галузі PDF (Українська)
Оксана Першукова
BODY AND HEALTH AS THE GOODS? (PEDAGOGICAL AND SOCIOLOGICAL CONTEXTS) PDF (Українська)
mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak
Характеристики автономного шкільного менеджменту в країнах Західної Європи PDF (Українська)
Олена Ковальчук
Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору PDF (Українська)
Світлана Вербицька
мировой опыт формирования толерантности учащихся общеобразовательных школ PDF (Українська)
Раушан Медетова
Роль духовно-просветительской роботы в формировании идейного иммунитета учащихся PDF (Українська)
Лола Газиева
INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁANIA SYSTEMOWE W ZAKRESIE ELIMINOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE PDF (Українська)
Zofia Fraczek
Зміст навчання пластичних мистецтв у колежі Франції PDF (Українська)
Людмила Волинець
Використання потенціалу навчальних предметів у процесі реалізації полікультурного виховання учнів державних середніх шкіл США PDF (Українська)
Світлана Лук'янчук
Полікультурна освіта як складова національного курикулуму Великої Британії PDF (Українська)
Ольга Мілютіна
Напрями діяльності європейської асоціації університетів щодо забезпечення якості вищої освіти на сучасному етапі розвитку Болонського процесу PDF (Українська)
Василь Білокопитов
Діяльність національної мережі партнерства шкіл щодо запровадження співпраці школи, сім'ї та громади (досвід США) PDF (Українська)
Наталія Голубкова
Розвиток шкільної освіти в Іспанії PDF (Українська)
Марина Юрченко
Perspectives of teacher professional development in Ukraine: discourses and practice PDF (Українська)
Ludmila Pukhovska, Marina Sacilotto-Vasyienko
Формування інтелектуальної компетентності майбутніх учнів гуманітарних спеціальностей у контексті педагогічної науки США PDF (Українська)
Марія Радишевська
Альтернативні типології освітніх реформ PDF (Українська)
Алла Василюк
Інноваційний потенціал реформування управління загальною середньою освітою США та засоби його використання в Украні PDF (Українська)
Марина Бойченко
Nowe technologie wspierające edukację i komunikację -Serwis Robobraille PDF (Українська)
Emilia Śmiechowska-Petrocskij, Marlena Kilian
Інноваційні підходи до укладення навчальних програм для загальноосвітніх шкіл Австралії PDF (Українська)
Олена Бондарчук
Реформування змісту шкільної освіти у Великій Британії в контексті європейськиї і світових тенденцій PDF (Українська)
Надія Ремезовська
Рецензія PDF (Українська)
 
Інформаційні повідомлення PDF (Українська)
 
Автори номера PDF (Українська)
 
Анотації PDF (Українська)